Udskriv

Mærkning af dæk

Alle dæk skal nu mærkes på samme måde overalt i EU. Lær at læse mærkaterne, så du kan træffe det rigtige valg!

Siden 1. november 2012 har det som følge af forordning (EF) Nr. 1222/2009 om mærkning af dæk været obligatorisk i hele EU at mærke dæk.
Takket være mærkningen af dæk er forbrugerne bedre informeret om de dæk, der findes markedet. De er nu i stand til at træffe et veloverveje valg ved at sammenligne dæk ved hjælp af de tre nye kriterier anført på mærkaterne:

  • Energieffektivitet: Dækkets indvirkning på brændstofforbruget vurderet fra A til G.
  • Vejgreb i vådt føre: Dækkets bremseevne på våde veje vurderet fra A til F.
  • Dækkets udvendige støj målt i decibel.

Dækkets indvirkning i form af brændstofforbrug og CO2-udslip

Impact pneu consommation carburant et rejets CO2, nouvelle étiquette pneu

Til venstre på mærkaten angiver en energieffektivitetsklasse dækkets brændstofforbrug og udledning af kuldioxid (CO2).
20 % af et køretøjs brændstofforbrug skyldes direkte dækkenes rullemodstand. Jo lavere rullemodstanden er, desto mindre er brændstofforbruget og CO2-udslippet.
Det er rullemodstanden, som måles på en simulator, der bestemmer dækkets energieffektivitetsklasse, som kan være fra A til G: Ved at køre med dæk i klasse A frem for med dæk i klasse G kan en kunde opnå besparelser.
Ved at køre med et dæk i klasse A vil brændstofforbruget mindskes med omkring 0,5 liter/100 km, det vil sige ca. 80 liter brændstof/år, hvis forbrugeren kører 15.000 km om året.
Det er en besparelse på over 120 € for en benzindrevet bil (med en brændstofpris på 1,55 €/liter)
Det betyder samtidig en mindre påvirkning af miljøet, hvis man kører på dæk i klasse A frem for dæk i klasse G: det mindskede brændstofforbruget medfører en reduktion af CO2-udslippet på 12 g pr. km svarende til 180 tons pr. år!

Bremseevne på våde veje

Capacité de freinage sur sol mouillé, nouvelle étiquette pneu

Til højre på mærkaten angives dækkets bremseegenskaber på vådt underlag. Målingerne foretages på et køretøj i henhold til betingelser defineret af den europæiske forordning, hvad angår kørebanens egenskaber (vanddybde, temperatur m.m.).
Den klasse, som angives på mærkaten (fra A til F), bestemmes ved sammenligning af det testede dæks præstationer i forhold til et referencedæk.
En personvogn udstyret med 4 dæk i klasse A vil have en bremselængde ved nødopbremsning, der er 30 % kortere end samme bil udstyret med 4 dæk i klasse G. Det svarer til en forskel på 18 meter ved en nødopbremsning ved 80 km/timen

Bemærk, at bremselængden kan variere afhængig af bilerne og kørselsforholdene.

Dækkets eksterne rullestøj

Bruit de roulement externe du pneu nouvelle étiquette pneumatique

Den nederste del af mærkaten viser niveauet for den udvendige støj, der opstår ved dækkenes kontakt med underlaget. Rullestøjen er udtrykt i decibel.
Det er første gang, støjgener i miljøet på grund af rullestøj er medtaget. Bemærk, at der ikke er tale om den støj, som føreren og passagerne opfatter inde i kabinen.

Andre oplysninger til forbrugerne

Mærkningen af dæk er obligatorisk og standardiseret for samtlige dækmærker. De oplysninger, der står på mærkaten, er findes i KLEBERS tekniske og kommercielle dokumentation, hos forhandleren eller på denne hjemmeside.
Samme oplysninger skal være anført på (eller sammen med) den faktura på dækkene, som køberen får udleveret.

Bemærk

Selv om de kriterier, som er oplyst på dækmærkaten er vigtige, så er der andre vigtige dækpræstationer, som ikke er medtaget.
Forbrugerne skal være opmærksomme på, at brændstofbesparelser og færdselssikkerhed hovedsagelig afhænger af deres adfærd på vejen.

  • For at mindske brændstofforbruget og få mest muligt ud af dækkene, skal bilisterne:Regelmæssigt kontrollere dækkenes lufttryk og tilpasse det til de klimatiske forhold og bilens belastning.
  • Tilpasse deres kørsel efter de klimatiske forhold og trafikken.
  • Benytte principperne for økokørsel.

Nyttige links

Europæisk forordning
ETRMA (European Tyre et Rubber Manufacturers’ Association)